Subskrybuj artykuły w tej kategorii

Tekst jest fragmentem książki "Meandry e-learningu "

Kształcenie zdalne a misja uniwersytetu -   blended learning , e-learning

Już w latach 90. XX wieku, gdy szybko rozwijał się e-learning w uczelniach amerykańskich, podjęto dyskusję nad tym, czy w polskich warunkach taka forma kształcenia znajdzie swoich zwolenników i czy e-learning nie kłóci się z misją uniwersytetu. Dyskusja toczyła się na konferencjach i seminariach związanych z jakością kształcenia akademickiego.

czytaj dalej »

REKLAMA


Do refleksji nad tym, kto, czy i w jaki sposób powinien organizować strukturę kształcenia zdalnego dołączyło szereg
ważnych pytań o zasadność wdrażania tej formy w polskich uniwersytetach. Oto niektóre z nich:  • Czy i jaki e-learning rozwijać w polskich uczelniach?

  • Komu przyniesie korzyść rozwój kształcenia online?

  • Jaki jest sens, by bezpośredni kontakt z uczonymi zastępować interakcjami w sieci?

  • Czy zdalnie można zdobywać wiedzę i umiejętności uniwersyteckie tak samo efektywnie jak podczas tradycyjnego nauczania?Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na powyższe pytania, tym bardziej, że nie są to jedyne wątpliwości, które towarzyszą wdrażaniu e-edukacji. Zachowawcza postawa środowisk akademickich wobec edukacji online może wynikać z tego, że nie do końca wiadomo, jak ta forma kształcenia sprawdzi się w polskich warunkach. Jeśli jednak założymy, że e-learning może być kształceniem równie efektywnym, jak odpowiadające mu studia tradycyjne, wówczas wiele z powyższych wątpliwości nie wystąpi.
Drogę do rozwoju e-edukacji otworzyły doświadczenia zarówno amerykańskie, które stale należą do najbardziej zaawansowanych, jak i europejskie, głównie w Wielkiej Brytanii. Najczęściej brak zaufania do e-edukacji jest powątpiewaniem w jej jakość. Obawy tego typu towarzyszyły wprowadzaniu edukacji zdalnej także w Wielkiej Brytanii. Jednak wyniki badań jakości kształcenia uniwersytetów w Anglii opublikowane przez Sunday Times University Guide w 2003 roku zdecydowanie pokazały, że nie jest to forma kształcenia gorsza od tradycyjnej.Opublikowane dane sytuują Open University na piątej pozycji wśród wszystkich brytyjskich uniwersytetów po: Cambridge, Loughborough, London School of Economics i York. Open University wyprzedził w rankingu dotyczącym jakości kształcenia takie uczelnie brytyjskie, jak: Oxford, Imperial College, University College London, Essex, St Mark and St John, Plymouth. Badanie jakości kształcenia w uniwersytetach angielskich przeprowadza instytucja będąca odpowiednikiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Quality Assurance Agency for Higher Education), a powyższy ranking uwzględniał kilkakrotne badania jakości kształcenia przeprowadzone w latach 1995–2002.
Badanie jakości e-edukacji i tworzenie standardów rozpoczęto w Stanach Zjednoczonych w ostatniej dekadzie XX wieku, a podejmują ten temat wszystkie kraje, które wdrażają e-edukację. Przykładem kolejnego tworzenia systemu badania jakości kształcenia zdalnego jest wprowadzany od 2002 roku w Chinach narodowy projekt: „Rozwój systemu akredytacji procesów kształcenia online”. Budowany system składa się z trzech elementów, dla których odrębnie określa się procedury badania jakości. Te trzy elementy to:  1. System akredytacji instytucji oferujących różne formy kształcenia online.

  2. Akredytacja kierunków studiów i specjalności realizowanych zdalnie.

  3. System akredytacji kursów e-learningowych.Myślenie o jakości e-edukacji w Chinach wynika z tego, że już w 2002 roku studiowało tam zdalnie 2,5 mln na 12 mln studentów, przy zauważalnych brakach wykwalifikowanej kadry i dobrych materiałów e-learningowych. Amerykanie stale badają jakość kształcenia zdalnego, choć są liderami w ilości oferowanych studiów i kursów online. Raport, przygotowany na zlecenie amerykańskiego Departamentu Edukacji dotyczący kształcenia online, potwierdził
dużą efektywność e-learningu62. Porównywano różne jego aspekty i w niektórych kształcenie online wyprzedzało tradycyjne formy edukacji. Stąd wynika wniosek, że e-learning może być bardziej efektywny od kształcenia tradycyjnego „twarzą w twarz”.
Zastrzeżeń wobec e-learningu akademickiego w Polsce będzie mniej, gdy wdrożone zostaną procedury badania jakości kursów e-learningowych. Badanie jakości edukacji jest wielowymiarowym zadaniem, które powinno być realizowane bez względu na to, czy jest to edukacja tradycyjna, czy zdalna. Ocena jakości kształcenia online jest trudna, ale wiele osób i instytucji na całym świecie pracuje nad standardami tej formy kształcenia. Dziwi czasem ciągły brak wiary w jakość e-edukacji, pomimo wielu dobrych przykładów tej formy kształcenia i badań wskazujących na jej wysoką jakość. Zachowawcze podejście czasem zdumiewa, bo dyplomy studiów stacjonarnych różnych uczelni nie zawsze porównywalne są między sobą co do jakości.
E-learning poza wieloma korzyściami dostarcza wartość trudną do osiągnięcia w kształceniu tradycyjnym. Wartość tę Vlad Wielbut nazywa better than being there (lepiej niż gdyby tam być), podkreślając przewagę środowiska wirtualnego nad realną obecnością w jakimś miejscu63. W sieci kontakt studenta z wykładowcą jest bezpośredni i stały. Na zajęciach tradycyjnych jest okazjonalny i zbiorowy.

Wprowadzeniu e-learningu w Polsce towarzyszą przemiany w rozumieniu pojęcia „uniwersytet”. Nazwa „uniwersytet” pochodzi o łacińskiego słowa universitas, co w tłumaczeniu oznacza powszechność, ogół, a w odniesieniu do uczelni w rozumieniu Wincentego Okonia: „podstawowy typ wielowydziałowej uczelni wyższej, której zadania obejmują prowadzenie pracy naukowo-badawczej, kształcenie i wychowanie studentów oraz kształcenie pracowników naukowych i nadawanie stopni naukowych”64. Prawnie nazwą „uniwersytet” w Polsce od roku 2005 (DzU nr 164 poz. 1365) może posługiwać się uczelnia, która m.in. posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwunastu dyscyplinach, a uniwersytet profilowany – w sześciu dyscyplinach. Takie ilościowe podejście spowodowało dewaluację nazwy „uniwersytet”. Zewnętrznym przejawem zmian w rozumieniu terminu „uniwersytet” jest dołączanie do listy uniwersytetów kolejnych uczelni, które miały inny status, np. akademii. W lipcu 2009 roku w Polsce w wykazie
uczelni Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego było łącznie 328 szkół wyższych, w tym65: 18 uniwersytetów publicznych (zlokalizowanych w: Warszawie (2), Krakowie, Gdańsku, Lublinie, Szczecinie (2), Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Rzeszowie, Zielonej Górze, Bydgoszczy, Łodzi, Białymstoku i Olsztynie), jeden prywatny (Katolicki Uniwersytet Lubelski) i 19 publicznych uniwersytetów przymiotnikowych, np. Gdański Uniwersytet Medyczny (nazwa uczelni zmieniona w 2009 roku, poprzednio Akademia Medyczna).

Wraz ze wzrostem liczby uniwersytetów zmalało poczucie wyjątkowości uczelni tego typu, tym bardziej, że niektóre z uniwersytetów nie spełniają ustawowych warunków posługiwania się tą nazwą. Liczbę uczelni, które w sposób nieuprawniony korzystają z nazwy „uniwersytet”, szacuje się nawet na 50%. Jeśli to przede wszystkim liczba dyscyplin, w których uczelnia ma prawo do nadawania stopnia doktora, decyduje o byciu uniwersytetem, to priorytetem staje się myślenie o: kształceniu studentów i młodych pracowników, rozwijaniu badań naukowych, otwieraniu nowych kierunków studiów itp., a nie misja uczelni. Polskie uniwersytety realizują model uniwersytetu humboldtowskiego, tzn. łączącego badania naukowe z dydaktyką, przy dużym skoncentrowaniu na badaniach naukowych. Jest to model, który przyjął się w Europie na początku XX wieku, a współczesne uniwersytety oparte na jego zasadach realizują następujące trzy główne zadania:


Tekst jest fragmentem książki

Meandry e-learningu  - Grażyna Penkowska

Meandry e-learningu

Grażyna Penkowska

Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o.

więcej o książce »

 
5
(1 głos)
 
 
Informuj mnie o nowych artykułach
 
 
Podziel się:
 

blended learning  e-learning

Spodobał Ci się ten artykuł? Zobacz również...
 
 
Dodaj komentarz do: Kształcenie zdalne a misja uniwersytetu
*Treść:

 Autor: *Ile to jest 2 dodać 8?

   

Redakcja nf.pl nie odpowiada za treść pozostawionych komentarzy