Szukaj książki

 
 
 
 

Rodzaje publikacji

książka 531
czasopismo 19
multimedium 9
 
 
Odpowiedzialność w adminstracji publicznej -

Odpowiedzialność w adminstracji publicznej

Poradnik Odpowiedzialność w administracji publicznej kompleksowe opracowanie na temat praw i obowiązków urzędników.

wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
liczba stron: 800
cena: 199
 
Odpowiedzialność w administracji publicznej to obszerny, regularnie aktualizowany poradnik, omawiający problematykę ciążącej na pracownikach administracji publicznej odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Publikacja na bieżąco dostarcza informacji o zmianach w przepisach z zakresu odpowiedzialności urzędnika oraz udziela odpowiedzi na pytania:
jakie kary grożą za przestępstwa urzędnicze,
w jakich sytuacjach urzędnik może odpowiadać materialnie,
co grozi za nieterminowe załatwienie sprawy,
kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych,
kto odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Teorię ilustrują wybrane sentencje wyroków Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących odpowiedzialności za niezgodne z prawem działania funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonych mu czynności.

Zestawy aktualizacyjne do publikacji, o objętości około 100 stron każdy, są wysyłane 4 razy w roku. Cena zestawu - 55 zł.