Szukaj książki

 
 
 
 

Rodzaje publikacji

książka 531
czasopismo 19
multimedium 9
 
 
Rachunkowość finansowa  - prof. dr hab. Jan Turyna

Rachunkowość finansowa

Książka zawiera dokładny opis elementów sprawozdawczości finansowej, m.in.: bilansu, rachunku zysku i strat, rachunku przepływów pieniężnych i pozostałych raportów sprawozdania finansowego, a także sprawozdawczości skonsolidowanej. Analiza najważniejszych rozwiązań szczegółowych jest zawsze poprzedzona teoretycznym wprowadzeniem, a jasno nakreślona koncepcja i konsekwentny wywód ułatwiają studiowanie.

autor: prof. dr hab. Jan Turyna
wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
liczba stron: 320
cena: 44.10
 
Podręcznik do rachunkowości finansowej, w którym omówione zostały zasady rachunkowości i sprawozdawczości finansowej wg międzynarodowych standardów MSSF, amerykańskich standardów ( US GAAP) oraz polskiego ustawodawstwa.
Analiza porównawcza polskiego prawa bilansowego z koncepcjami i zasadami rachunkowości międzynarodowej została przeprowadzona wg stanu na 1 stycznia 2008 roku.